Esileht » Ettevõttest
slider-bg1

SPT Inkasso OÜ alustas oma äritegevust Eestis 2014.a kevadel. Meie firma visioon, missioon ja väärtused on vastavuses tänapäeva elu väärtustega, kus lugupidav suhtumine ja järgides head sissenõudmisetava on edu võtmeks.

 

Tänu meie teistsugusele lähenemisele, oleme oma 5 tegutsemisaastaga tagasi toonud erakordselt paljude Klientide saamata jäänud rahad, tehes seda seadusekuulekalt ning järgides head sissenõudmistava.

Oleme oma tegevustes alati vastavuses seadusandlusega, seega on kõik meie sissenõudmiskulud ja tegevused läbipaistvad kõikidele osapooltele.

Meie eesmärk on leida osapoolte vahel lahendus maksimaalse väärtusega ning osapooltele minimaalsete kuludega.