Esileht » Ettevõttest » Missioon, visioon ja väärtused
slider-bg1

Meie missioon on suurendada Klientide rahavoogusid, tehes seda Kliendi jaoks võimalikult aja – ning kuluefektiivselt, sealjuures kahjustamata Kliendi ja tema koostööpartneri vahelisi suhteid.

Meie visioon on parandada maksekultuuri Eestis, kui ka rahvusvaheliselt. Tehes seda inimlikult, lähtudes seadusandlustest, eetikast ja heast sissenõudmisetavast. Laiendada rahvusvahelist turgu Eesti-Soome ja Soome-Eesti nõuete osas. Töötame igapäevaselt selle nimel, et aru saada Kliendi vajadustest ning samas suuta neid ka ette näha. Meie jaoks on väga oluline, et Kliendid saaksid meie käest kvaliteetset, professionaalset ning usaldusväärset teenust.

Meie väärtused:

Austame – kõiki kellega koostööd teeme, olenemata kas tegemist on kliendi või tema koostööpartneriga.

Hoolime – kõigist, kes vajavad meie abi.

Hindame – meile antud vastutust tegelemaks kliendi nõuetega.

Mõistame – erimeelsusi ning erinevaid inimesi.

Kuulame – hoolega ning tähelepanelikult nii kliendi, kui ka võlgniku poolt esitatud seisukohti.

Usaldame – inimesi, kellega koostööd teeme.

Aitame – oma klientidel tuua tagasi neile võlgu olevad summad ning võlgnikke võlakeerisest väljatulekul.

Arvestame – iga kliendi soovi ning nõudmistega.

Lahendame – meile usaldatud juhtumid võimalikult professionaalselt, kliendile nii aja – kui ka kuluefektiivselt.

Väärtustame – igat oma meeskonnaliiget ja kolleegi, kellega igapäevaselt koos töötame, sest edu tagab just motiveeritud ning pühendunud meeskond.

Pühendame – ennast oma igapäevatööle, tehes oma igapäevatööd suure huvi ning pühendumusega.