Esileht » Euroopa maksekäsk
luottotietopalvelu

Juhul kui Teie võlgnik elab või omab vara mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis v.a. Taanis ning Teil on soov võlg kätte saada, siis üks võimalikest lahendustest on pöörduda välisriigi kohtu poole Euroopa maksekäsu saamiseks.
Meie saame Teid selles aidata ning teha Teie eest kõik vajaminevad toimingud Euroopa maksekäsu saamiseks.
Selleks võtke meiega julgesti ühendust Tel: + 372 6 580 100 või customerservice@sptgroup.fi

 

MIS ON EUROOPA MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS ?

Erinevalt Eesti maksekäsu kiirmenetlusest, mida saab rakendada üksnes nõuete puhul, mille põhi-ja kõrvalnõuded ei ületa 6400 eurot, võib Euroopa maksekäsumenetluse algatada ükskõik kui suurte rahaliste nõuete korral. Võlgniku poolt vastuväite esitamata jätmisel tunnistab kohus Euroopa maksekäsu viivitamatult täidetavaks. Võlausaldaja saab Euroopa maksekäsu alusel pöörduda koheselt kohtutäituri poole täitemenetluse algatamiseks.

Määruse eesmärgiks on:
*lihtsustada ja kiirendada menetlust ning vähendada menetluskulusid vaidlustamata rahalisi nõudeid käsitlevate piiriüleste juhtumite korral, luues Euroopa maksekäsumenetluse,
*lubada Euroopa maksekäskude vaba ringlust kõikjal liikmesriikides, kehtestades miinimumstandardid, mille järgimine võimaldab maksekäsu täitmise liikmesriigis vältida mis tahes ebavajalikke vahemenetlusi enne maksekäsu tunnustamist ja täitmist.

Täpsemalt Euroopa Maksekäsu kiirmenetlusest https://www.juristaitab.ee/et/mida-teha-kui-pean-kohtusse-poorduma/euroopa-maksekask