Esileht » Inkasso Soomes
kansainvalinen-perinta

Nõuame Teile võlgu olevad summad sisse ka Soome riigist. 

Inkasso -, kohtu – ja täitemenetlus Soomes igati efektiivne!

Menetlusega alustamine SPT Inkasso vahendusel kiire ja lihtne – puuduvad alustamise tasud ja keerulised koostöölepingud, rakendub vaid % laekumiselt.

Nõuame võla sisse Soomest, kui:

  • Teile on võlgu Soome rahvusest eraisik või Soomes registreeritud ettevõte;
  • Teile on võlgu eraisik, kes on kolinud elama Soome ning kellel on olemas sissekirjutus Soome riigis;
  • Eesti kohtu või täitemenetluses on ilmnenud, et võlgniku asukoht on Soomes ning täitemenetlust siin Eestis läbi viia ei saa.

SPT Inkasso OÜ üks filiaalidest – Suomen Perintätoimisto Oy (www.suomenpt.fi) asub ja tegutseb Soome riigis, omades võlgade sissenõudmise kogemust juba alates 2008.a kevadest.

Tänu meie pikaaegsele kogemusele, teenuse kasutamise lihtsusele ning ajaga välja teenitud usaldusväärsusele on meie inkassoteenuseid kasutanud Soome riigis ligikaudu 15 000 püsiklienti üle maailma ning menetlenud oleme rohkem, kui 100 000 nõuet.

Suomen Perintätoimisto Oy järgib kõiki seadusandlusi, eetikanorme ning on kooskõlas hea sissenõudmistavaga. Mistõttu oleme saanud mitmeid tunnustusi Soome riigi poolt ning omame kõige kõrgemat krediidireitingut (AAA).

Saame olla Teile abiks võlgade sissenõudmisel Soome riigis nii kohtuväliselt, kui ka kohtumenetluse raames.

  • Inkassomenetlus

Menetlusega alustamiseks soovime Teie käest vaid nõude alusdokumenti ehk selleks võib olla võlgniku tähtajaks tasumata arve, leping, võlakiri või mõni muu võlgnikuga kirjalik kokkulepe.

Inkassomenetlust viib läbi meie filiaal Soomes – Suomen Perintätoimisto Oy.

Koostööd alustame Teiega volikirja alusel, olles Teie esindajaks. Seega puuduvad kõik keerulised, sisukad ja siduvad koostöölepingud.

Inkassomenetluse tasu Teile on vaid tulemuspõhine ehk rakendub % laekumiselt. Kui ei ole tulemust, ei ole ka tasu Teile.
Laekumise korral arvestame lisaks maha meie sissenõudmiskulud vastavalt Soome Võlaõigusseadusele.
NB! Kõik sissenõudmiskulud lisatakse põhinõudele juurde ning mõistetakse välja võlgnikult.

  • Kohtumenetlus

Soome kohtusse saame pöörduda, kui:

* Inkassomenetlus Soomes ei andnud soovitud tulemust (puuduvad võlgnikult laekumised ja kokkulepped maksete osas) ning meil on võimalik võlgnikult kohtukaudu summa välja mõista;

* Teil on olemas jõustunud Eesti kohtuotsus enne 2015.a jaanuari kuud.

Soome kohtusse teeme avalduse Teie eest. Samuti tasume ise riigilõivu summa (86,00 eurot) ning suhtlemise Soome kohtuga võtame enda peale.
Kohtumenetluse tasu Teile on vaid tulemuspõhine ehk rakendub % laekumiselt. Kui ei ole tulemust, ei ole ka tasu Teile.
Laekumise korral arvestame lisaks maha meie sissenõudmiskulud vastavalt Soome Võlaõigusseadusele.
NB! Kõik sissenõudmiskulud lisatakse põhinõudele juurde ning mõistetakse välja võlgnikult.

  • Täitemenetlus

Soome täitemenetlusse saame pöörduda, kui:

* Soome kohus on välja andnud tagaseljaotsuse Teie juhtumi kohta. Tagaseljaotsus antakse välja, kui võlgnik kohtumenetluse käigus etteantud tähtaja jooksul võlgnevust ei tasunud, temaga ühendust ei saadud ning vastuväidet ei esitanud;

* Teil on olemas jõustunud Eesti kohtuotsus peale 2015.a jaanuari kuud, siis saame pöörduda otse Soome täitemenetlusse.

Täitemenetlusse pöördumiseks teeme avalduse Teie eest ning suhtlemise täitemenetlusega võtame enda peale.

Täitemenetluse tasu Teile on vaid tulemuspõhine ehk rakendub % laekumiselt. Kui ei ole tulemust, ei ole ka tasu Teile.
Laekumise korral arvestame lisaks maha meie sissenõudmiskulud vastavalt Soome Võlaõigusseadusele. 
NB! Kõik sissenõudmiskulud lisatakse põhinõudele juurde ning mõistetakse välja võlgnikult.

Täpsemalt selle kohta võtke ühendust meie klienditeenindusega numbril +372 658 0100 või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee

Meie Soome filiaali kohta: www.suomenpt.fi

SPT kontsernidest: SPT Kontsernid

Miks pöörduda abi saamiseks just SPT Inkasso OÜ poole: Miks SPT Inkasso OÜ

Inkassovaldkonda puudutavate küsimuste korral soovitame lugeda: Inkasso