Esileht » Inkasso tasu
saitko-meilta-perintakirjeen

Kohtueelne inkassomenetlus:

SPT Inkasso OÜ ei rakenda ühtegi % laekumiselt siseriikliku inkassomenetluse korral. Meie Klient saab võlgnikult laekunud summa korral tagasi põhisumma 100%, SPT Inkasso tasu on vaid võlgnikult väljamõistetud viivised ja sissenõudmisekulu vastavalt seadusandlusele.
Kui võlgnik teeb osamakse, arvutame laekumiselt maha ühekordse tasu 30-50 eurot, mis tuleneb VÕS§113-st ning mis moodustab SPT Inkasso tasu.

Juhul, kui inkassomenetlus ei too kohtuväliselt positiivset tulemust ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised on 2 võimalust: kas lõpetame inkassomenetluse Teie soovil teenustasuta või jätkame kohtumenetlusega.

Juhul, kui võlgnik tasub põhisumma otse Teie kontole, jätkame inkassomenetlusega võlgniku vastu nõudes võlgnikult allesjäänud võla summad.

Kohtumenetluse kulud Kliendile:

Juhul, kui kohtuväline inkassomenetlus ei toonud positiivset tulemust ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised, jätkame Teie soovil ning võlgniku maksejõu võimalusel sissenõudega kohtumenetluses.
Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames, sõltuvalt nõude summa suurusest ning võlgniku käitumisest.
Maksekäsu kiiremenetluse korral saame kohtusse pöörduda, kus Klient tasub ise kõik kohtukulud või kõik maksekäsu kiirmenetluse kulud võtab SPT Inkasso enda kanda.
Hagimenetluse korral edastame nõude Teie soovil juristile. Jurist tutvub nõudega ning edastab Teile kohtumenetluse hinnapakkumise.
NB: Riigilõiv lisatakse nõudele juurde ning see nõutakse välja võlgnikult, kuid esialgu tasub selle eest Klient.

Kohtujärgse ehk täitemenetluse kulud Kliendile:

Kui kohtu poolt on välja antud kohtumäärus – Maksekäsk, saame selle määrusega pöörduda täitemenetlusse täitmiseks. Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema vallas – ja kinnisvarale.
Täitemenetluse kulud (avalduse koostamise tasu) tasub Klient või võtab SPT Inkasso need enda kanda, vastavalt Kliendiga kokkuleppel.
Täitemenetluse kohta saate täpsemalt lugeda: Täitemenetlus

Tasuta inkassomenetlusega alustamiseks edastage meile nõude sisu koos alusdokumendiga e-posti teel myyk@sptinkasso.ee või otse koduleheküljelt: Alusta menetlusega 

Täiendavate küsimuste või huvi korral võtke julgesti meiega ühendust e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee või telefoni vahendusel +372 658 0100.