Esileht » Inkasso
slider-bg1

Millal pöörduda inkassofirma poole?

 

Miks pöörduda inkassofirma poole abi saamiseks?

 

Kas inkasso sekkumine kiirendab võlgnevuse kättesaamist? Kuidas?

 

Kas inkasso sekkumine kahjustab minu ja kliendi vahelisi koostöösuhteid?

 

Kui ma soovin saada inkassofirmalt abi, millest ma peaksin kõigepealt alustama?

 

Kuidas alustada koostööd inkassofirmaga?

 

Milliseid nõudeid võtate menetlusse ning mis summast alates?

 

Kas mulle kaasnevad inkasso sekkumisega lisakulutused?

 

Kuidas toimib inkassomenetlus? Mis toiminguid te võlgnikuga teete?

 

Kaua kestab inkassomenetlus?

 

Kui menetlus positiivset tulemust ei anna, mis saab edasi?

 

Millal pöörduda inkassofirma poole?

Inkassofirma poole on mõistlik pöörduda niipea, kui võlgnik hakkab viivitama võla tasumisega. Kui hakatakse leidma vabandusi, põhjuseid või ettekäändeid võlgnevuse mitte tasumiseks, on see suureks ohumärgiks, et need võivadki jääda üks hetk tasumata. Samuti, kui Teie kõnedele ja kirjadele enam ei vastata, on see suureks ohumärgiks. Maksetähtaega järjepidevalt edasi lükates võlad üks hetk aeguvad. Kuna neid võib olla sel hetkel raske välja nõuda, peate kirjutama need lihtsalt kahjumisse ja see võib tähendada Teile olulist finantsilist tagasilööki.

Kui paneme asja töösse kohe, siis väga suure tõenäosusega saame Teie rahad kätte juba varem.

Üldjuhul on 2 põhjust, miks arveid ei tasuta õigeaegselt:

1. Koostööpartneril on tekkinud ajutised makseraskused. Seetõttu on soovitatav, et juhtum antakse inkassosse üle nii pea, kui võimalik, sest siis on võimalik veel võlgnevus kätte saada. Viivitamise korral ei pruugi Teie koostööpartneril olla enam vabu vahendeid Teie võlgnevuse tasumiseks ning olete sunnitud kirjutama saamata jäänud raha kahjumisse.

2. Pahatahtlik venitamine. Kõige rohkem tuleb seda ette uute koostööpartnerite korral. Seda juhtub enamasti siis, kui uue koostööpartneri kohta ei tehta piisavalt korralikku taustapäringut veendumaks, kas vastaspooleks on piisavalt maksejõuline eraisik/ettevõte või mitte. Antud juhtumi korral on samuti mõistlik anda juhtum inkassosse üle nii pea, kui vastaspool hakkab leidma vabandusi ja ettekäändeid võla mitte tasumiseks.

 

Miks pöörduda SPT Inkassofirma poole abi saamiseks?

  • Mõeldes meie Klientidele, oleme loobunud täielikult inkassomenetluse teenustasudest. Seda isegi siis, kui võlgnikult laekumised puuduvad;
  • Laekunud summa korral saab meie Klient tagasi põhisumma täies ulatuses! SPT Inkasso tasu on vaid viivised ja sissenõudmisekulu vastavalt seadusandlusele;
  • KÕIK võlasummad on meie jaoks sissenõutavad. Oleme seisukohal, et võlg on võõra oma ning tuleb tagasi maksta olenemata summa suurusest;
  • Meiega koostöö alustamine on väga lihtne ja kiire – ei mingeid sisukaid ja siduvaid koostöölepinguid, esindame Teid vaid volikirja alusel;
  • Parimate tulemuste nimel läheneme igale juhtumile personaalselt ning tegutseme üheskoos Kliendiga;
  • Hoolitseme selle eest, et ükski meie Klient ega võlgnik ei kannataks infopuuduse all. Hoiame Teid toimuvaga pidevalt kursis isegi, kui laekumised puuduvad;
  • Jagame meeleldi oma teadmisi, andes Teile igal ajal tasuta juriidilist abi ning nõu, mis on seotud Teie juhtumiga;
  • Tänu Teile saadetud juhtumile parandame üheskoos maksekultuuri Eestis, pannes võlgniku vastutama tekkinud tagajärgede eest.

Kas inkasso sekkumine kiirendab võlgnevuse kättesaamist? Kuidas?

Inkasso sekkumine kiirendab võlgnevuse kättesaamist, sest saades kõne või teatise inkasso ettevõtte poolt, ajendab see võlgnikke kiiremini tegutsema ja nägema võimalikku ohtu ning tagajärgi inkasso sekkumisega.
Üks tagajärg, kuhu paljud ei soovi sattuda, on Maksehäireregister. Inkasso ettevõttetel on õigus lisada võlgnikke Maksehäireteregistrisse. Enamik inimesi ja ettevõtteid ei soovi sinna sattuda, kuna sellega avalikustatakse nende maksehäire, mis on aluseks pankadele, liisingutele, sidefirmadele ja teistele krediteerijatele järelmaksutoodete pakkumisel ning krediidiotsuste tegemisel. Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõttete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul kuni 5 aastat pärast võla tasumist.

Maksehäireregistri kohta saate täpsemalt lugeda meie koostööpartneri koduleheküljelt: Krediidiinfo Maksehäireregister.

 

Kas inkasso sekkumine kahjustab minu ja kliendi vahelisi koostöösuhteid?

Inkasso sekkumine ei saa kahjustada Teie ja Teie koostööpartneri vahelisi edaspidiseid koostöösuhteid, kui inkasso ettevõte lahendab neile usaldatud juhtumi võimalikult professionaalselt ning koheldes võlgnikku lugupidavalt.
Meie eesmärk on leida lahendused vastaspoolega rahumeelselt. Püüame saavutada kokkuleppeid maksete osas eesmärgiga, et võlgnevus Kliendi ees likvideeritakse võimalikult kiiresti. Meie eesmärk ei ole kohelda võlgnikke kuidagi halvustavalt, vaid soovime neile pakkuda abi ja tuge ning leida nendega üheskoos lahendused võlgnevuse tasumiseks. Kõik lisa summad (viivised ja sissenõudmisekulud), mida nõudele juurde lisame ning mida võlgnikult välja mõistame on kooskõlas Võlaõigusseadusega, et mitte panna võlgnikke veel suurema maksekohustuse ette. Tänu meie mõistvale suhtumisele ning järgides kõiki eetikanorme ja Võlaõigusseadusest tulenevaid sissenõudmisekulusid, on võlgnevuste kättesaamine palju edukam ning valutum kõikidele osapooltele.

 

Kui ma soovin saada inkassofirmalt abi, millest ma peaksin kõigepealt alustama?

Piisab, kui Teil on olemas nõude alusdokument ning menetlusse antud nõue on õiguspärane, sissenõutav ning vastaspoole poolt tähtaegselt tasumata.
Kui vastavad tingimused on täidetud, saame menetlusega alustada koheselt. Meiega saate ühendust võtta:
– Telefoni teel +372 658 0100
– E-posti vahendusel klienditeenindus@sptinkasso.ee
– Saates nõude dokumendi läbi kodulehekülje: Alusta menetlusega
– Lisaks on meil koduleheküljel olemas otsese suhtlemise võimalus läbi online chati, kus Teil on võimalik suhelda meiega onlines kodulehekülje vahendusel tööpäeviti 8:00-16:00.

Kuidas alustada koostööd inkassofirmaga?

Koostöö alustamine meiega on väga lihtne ja kiire, sest me ei sõlmi Teiega ühtegi keerulist, sisukat ja siduvat koostöölepingut. Edastame Teile e-posti teel tutvumiseks meie inkassoteenuse kasutamise üldtingimused ning allkirjastamiseks volikirja. Volikirja alusel oleme Teie esindajaks inkassomenetluses ja vajadusel kohtu – ning täitemenetluses.
Meiega saate ühendust võtta:
– Telefoni teel +372 658 0100
– E-posti vahendusel klienditeenindus@sptinkasso.ee
– Saates nõude dokumendi läbi kodulehekülje: Alusta menetlusega
– Lisaks on meil koduleheküljel olemas otsese suhtlemise võimalus läbi online chati, kus Teil on võimalik suhelda meiega onlines kodulehekülje vahendusel tööpäeviti 8:00-16:00.

 

Milliseid nõudeid võtate menetlusse ning mis summast alates?

Meie Kliendiks saavad kõik, olenemata kas olete eraisik või ettevõte. Kui on tekkinud võlgnevus, siis on vaja see likvideerida, olenemata Teie tegutsemise vormist.
Menetleme nõudeid eraisikute ja ettevõtete vastu.
Samuti võlgnevuse summa suurus ei ole meie jaoks takistuseks menetlusega mitte alustamiseks.
Oluline, et nõue on õiguspärane, sissenõutav, vastaspoole poolt tähtaegselt tasumata ning Teil on menetlusega alustamiseks nõude alusdokument (tähtajaks tasumata arve, leping või muu kirjalik kokkulepe).

 

Kas mulle kaasnevad inkasso sekkumisega lisakulutused?

Erinevalt enamik inkassofirmadest, puudub meil teenustasuna protsent laekumiselt.
Meie põhimõte on, et meie Klient saaks laekumise korral tagasi põhisumma täies ulatuses. SPT Inkasso tasu on vaid viivised ja sissenõudmisekulu vastavalt VÕS §113-le, mida nõudele juurde lisame ja võlgnikult välja mõistame.

Juhul, kui inkassomenetlus ei too kohtuväliselt positiivset tulemust ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised on 2 võimalust: kas lõpetame inkassomenetluse Teie soovil teenustasuta või jätkame kohtumenetlusega.

Juhul, kui võlgnik tasub põhisumma otse Teie kontole, jätkame inkassomenetlusega võlgniku vastu nõudes võlgnikult allesjäänud võla summad.

 

Kuidas toimib inkassomenetlus? Mis toiminguid te võlgnikuga teete?

Inkassomenetlus on jaotatud mitmesse erinevasse protsessi/etappi, tulenevalt kas on tegemist kohtueelse menetlusega, kohtumenetlusega või kohtujärgse menetlusega ehk täitemenetlusega.

* Kohtueelne inkassomenetlus hõlmab endas mitmeid erinevaid toiminguid võlgnikult võlgnevuse kättesaamiseks kuni kohtuni välja, alustades kirjade väljasaatmisest kuni kohtu – ja pankrotihoiatuseni.
Täpsemalt saate selle kohta lugeda: kohtueelne võlgade sissenõudmine

* Kohtulik võlgade sissenõudmine hõlmab endas kohtuavalduse koostamist ning kohtuga suhtlemist. Teeme kohtuavalduse Teie eest ning monitoorime menetluse käiku. Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse kui ka hagimenetluse raames, tulenevalt nõude summa suurusest.
Täpsemalt saate lugeda kohtumenetluse kohta: kohtulik võlgade sissenõudmine

* Kohtujärgne protsess ehk täitemenetlus hõlmab endas täitemenetluse avalduse koostamist ning kohtutäituriga suhtlemist. Täitemenetlusse pöördumiseks on meil vajalik kohtu poolt välja antud kohtumäärus – Maksekäsk. Täitemenetluse avalduse saame koostada Teie eest ning samuti suhtlemise kohtutäituriga võtame enda peale. Täitemenetluses arestitakse võlgniku pangaarved ja seatakse piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.
Täpsemalt saate lugeda täitemenetluse kohta: Täitemenetlus

 

Kaua kestab inkassomenetlus?

Kohtueelne inkassomenetlus kestab üldjuhul 1-2 kuud, tulenevalt võlgniku käitumisest. Selle aja jooksul saab selgeks, kas nõue saab võlgniku poolt tasutud või mitte.
Kui võlgnikuga sõlmime maksegraafiku kokkuleppe, pikeneb inkassomenetlus vastavalt maksegraafiku pikkusele ning kokkulepetele.
Kui kohtueelne inkassomenetlus ei andnud 1-2 kuu jooksul soovitud tulemust ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised ning meil ei õnnestu mitte kuidagi võlgnikuga ühendust saada, lõpetame teenustasuta inkassomenetluse või jätkame Kliendi soovil nõudega kohtus ning siis kohtumenetluse pikkus ei sõltu enam meist vaid kohtutoimingutest.

 

Kui menetlus positiivset tulemust ei anna, mis saab edasi?

Kui kohtueelne inkassomenetlus ei anna soovitud tulemust ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised või meil ei õnnestu mitte kuidagi võlgnikku kätte saada, teeme Teile ettepaneku nõudega kohtusse pöörduda või kirjutada nõue kahjumisse. Nõudega pöördume kohtusse juhul, kui me oleme veendunud, et kohtumenetluse raames on meil võimalik võlgnikult võlgnevus kätte saada. Kui me näeme, et ka kohtumenetlus ei too ilmselgelt positiivset tulemust, siis soovitame Teil kohtumenetlusega mitte liituda ning kirjutada nõue kahjumisse.