Esileht » Inkassoabi
7847386t1h8b77

Kas võlgnik ei vasta enam Teie kirjadele ja kõnedele?

Olete tüdinenud võlgniku järjepidevatest lubadustest võla kätte saamiseks?

Siis on ainuõige aeg pöörduda abi saamiseks professionaalide ehk inkasso poole, sest iga tähtaja ületanud päev vähendab oluliselt võla kättesaamise võimalust ka inkassol.

Julgustame kõiki pöörduma abi saamiseks inkasso poole juba palju varem, kui seda tavapäraselt tehakse, kartmata kõrgete inkassotasude või võlgniku halva kohtlemise pärast.

Inkasso saab enamik oma tasudest just võlgnikult, sest võlgnik on rikkunud kohustust, mitte Teie. Võlgnikult nõutakse tasud vastavalt seaduse miinimum määradele ning kliendi teenustasu selles on minimaalne või täiesti teenustasuta.

Samuti ei tohi inkasso kuidagi kahjustada osapoolte vahelisi suhteid ega huve, vaid eelkõige peab ta olema suuteline lahendama tekkinud olukord osapooltele maksimaalse väärtusega ning minimaalsete kuludega.

Põhjuseid, miks kasutada inkassoabi on mitmeid, eelkõige:

  • Inkasso abiga saavad võlad tasutud suurema tõenäosusega ja kiiremini, kui jätkate ise meeldetuletuste tegemist;
  • Inkasso saab rakendada seadustest ja kogemustest tulenevaid sanktsioone võla summa kätte saamiseks, millest paljud kliendid ei pruugi olla teadlikudki;
  • Inkassoga koostöö alustamine on igati kiire ja lihtne ning ei seo Teid meiega – koostööd tehakse vaid volikirja alusel;
  • Inkassoteenuse tasu on Teile minimaalne või on täiesti teenustasuta, mistõttu on Teil võimalik eduka menetluse korral tagasi saada pea kogu võlas olev summa. Kui ei ole tulemust ei ole ka tasu;
  • Meie lisame kõrvalkulud (s.o viivised ja sissenõudmiskulu) vastavalt seaduse miinimum määradele, mistõttu ei kahjusta me mitte kuidagi võlgniku maksevõimet – nõuame vaid seda, mida seadusest tulenevalt on meil õigus võlgnikult nõuda;
  • Inkassoabi kasutamine hoiab märgatavalt kokku Teie aega, raha ja närve.

Kinnitab fakt, et võlg makstakse ennem neile, kes reageerivad kiiremini, on järjepidevamad ja kes kasutavad konkreetseid sanktsioone näiteks inkasso abi võla summa tagasi saamiseks. Ei tasu viivitada võla üleandmisega inkassosse, sest tulles võlgnikule järjepidevalt vastu pikendades sellega makse tähtaegasid, võite jääda lõpuks ilma nii oma kliendist, kui ka tekkinud võlast.
Kuid reageerides õigeaegselt ning inkasso inimlik lähenemine võlgnikule, toob Teie võlguoleva summa tagasi suurema tõenäosusega ja oodatust kiiremini, kui jätkaksite ise meeldetuletuste tegemist.

Juhul, kui inkassomenetlus ei too kohtuväliselt positiivset tulemust ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised ning kokkulepped maksete osas, on 2 võimalust: kas lõpetame inkassomenetluse Teie jaoks teenustasuta või jätkame kohtumenetlusega.

Kohtumenetlusega alustamiseks teeme Teile personaalse kohtupakkumise, võttes aluseks võlgniku eelneva käitumise, võimaliku maksevõime ja võlas oleva summa suuruse.

Miks just SPT Inkasso: Miks SPT Inkasso

Meie blogi postituses juttu pahatahtliku ettevõtte tegutsemise plaanist: Kuidas tegutsevad pahatahtlikud ettevõtted

Menetlusega alustamiseks edastage meile nõue otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee.

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim.

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee