palvelut

Siseriiklik kohtueelne inkassomenetlus

Siseriiklik kohtulik inkassomenetlus

Siseriiklik kohtujärgne inkassomenetlus ehk täitemenetlus

Siseriiklik pankroti – ja likvideerimismenetlus
Rahvusvaheline inkassomenetlus

Juriidlised teenused

Raportid

 

Siseriiklik kohtueelne inkassomenetlus

Siseriiklik kohtueelne inkassomenetlus on kõige kiirem ja tõhusam viis võlgnikult võlgnevuse kättesaamiseks.
Meie Kliendid ei pea tasuma meile ühtegi tasu, sest kõik tasud nõuame võlgnikult. Samuti puudub meil % laekumise pealt ning laekumise korral saavad meie Kliendid tagasi põhisumma täies ulatuses.
Laekumiste puudumise korral ei kaasne Kliendile samuti ühtegi tasu!
Menetlust alustame koheselt, sest meil ei ole vaja Teiega sõlmida eraldi koostöölepingut. Hoiate kokku oma aega süvenemaks keerulistesse ja sisukatesse koostöölepingutesse.
Meie Kliendiks saavad kõik – olenemata nõude summa suurusest.

Menetlusega alustamiseks saatke meile nõude alusdokument (arve, leping, akt või muu võlgnikuga kirjalik kokkulepe) e-posti teel myyk@sptinkasso.ee või läbi kodulehekülje: menetlusega alustamine.
Olles saanud Teilt nõude alusdokumendi, võtame Teiega koheselt ühendust ning täpsustame üle nõude asjaolud.

Võlgnikult nõuame lisaks tasumata põhisummale ka viivised ja sissenõudmisekulu. Kuidas viivist täpsemalt arvutatakse, saate lugeda: viiviste arvutamine
SPT Inkasso sissenõudmisekulude kohta saate lugeda: SPT Inkasso sissenõudmisekulud

Meie peamised kohtuvälised tegevused võlgnevuse kättesaamiseks on: e-kirjad ja tavakirjad võlgnikule, järjepidevad kõned erinevate mobiili numbrite pealt, nõude maksehäireregistrisse lisamine ning kohtu – ja pankrotihoiatused.
Täpsemalt saate lugeda kohtueelse menetluse kohta: Kohtueelne võlgade sissenõudmine.

 

Siseriiklik kohtulik inkassomenetlus

Juhul, kui meil ei õnnestu 1-2 kuu jooksul võlgnevust kohtuväliselt sissenõuda ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised, on meil võimalik jätkata juhtumiga kohtus. Enne kohtusse pöördumist teeme võlgniku taustapäringu veendumaks, kas võlgnikult on võimalik kohtumenetluse käigus midagi välja nõuda või mitte. Kõik kohtutoimingud teeme Teie eest – koostame kohtuavalduse ning monitoorime menetluse käiku.
Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse  või hagimenetluse raames.
Täpsemalt kohtumenetluse kohta: Kohtulik võlgade sissenõudmine.

 

Siseriiklik kohtujargne inkassomenetlus ehk taitemenetlus

Täitemenetlusse saame pöörduda koheselt, kui kohtu poolt on väljastatud vastav määrus ”Maksekäsk”. Täitemenetluses arestitakse võlgniku pangaarved ja seatakse piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.
Kõik täitemenetluse toimingud teeme Teie eest – koostame kohtutäiturile täitemenetluse alustamise avalduse ning suhtleme kohtutäituriga.
Täpsemalt saate täitemenetluse kohta lugeda: Täitemenetlus.

 

Siseriiklik pankroti – ja likvideerimismenetlus

Saame teha pankroti – ja likvideerimismenetluse avalduse Teie eest, juhul kui menetlust on alustatud. Koostame avalduse Teie eest ja monitoorime menetluse käiku.
Pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust telefoni teel +372 658 0100 või e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee
Pankroti – ja likvideerimismenetluse kohta saate lugeda: Pankroti – ja likvideerimismenetlus.

 

Rahvusvaheline inkassomenetlus

Kui üks osapooltest (Teie või võlgnik) asub välisriigis, käsitleme juhtumit, kui rahvusvahelist võlanõuet. Rahvusvaheline inkassomenetlus on palju keerulisem ja aeganõudvam kui seda on siseriiklik võlgade sissenõudmine. Rahvusvahelise inkassomenetluse korral rakendame % laekumiselt. Protsendi suurus tuleneb nõude summa suurusest ja nõude keerukusest.
Omame kogemusi eelkõige Rootsi, Soome, Läti ja Leedu riigi juhtumitega. Kuna SPT Inkasso emaettevõte on pärit just Soomest – Suomen Perintätoimisto Oy (www.suomenpt.fi), on meie kogemused Soome juhtumite käsitlemisega kõige efektiivsemad.
Täpsemalt saate lugeda rahvusvahelise inkassomenetluse kohta: Rahvusvaheline inkassomenetlus.
Pakkumise saamiseks võtke meiega julgesti ühendust telefoni teel +372 658 0100 või e-posti teel customerservice@sptgroup.fi

Juriidilised teenused

Pakume oma Klientidele juriidilist nõustamist ning erinavate juriidiliste dokumentide koostamise võimalust.
Täpsemalt saate lugeda meie pakutavate juriidiliste teenuste kohta: Juriidilised teenused.
Pakkumise saamiseks võtke meiega julgesti ühendust telefoni teel +372 658 0100 või e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee

 

Raportid

SPT Inkasso kaudu on Teil võimalik tellida erinevaid raporteid nii eraisikute kui ka ettevõtete kohta.
Täpsemalt saate tutvuda meie poolt pakutavate raportitega: Raportid.
Pakkumise saamiseks võtke meiega julgesti ühendust telefoni teel +372 658 0100 või e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee