Esileht » Korduma kippuvad küsimused
slider-bg3 (2)

Miks ei tasu oodata inkassosse pöördumisega?

Võlgnikule järjepidevalt vastu tulles on suur oht oma rahadest üldse ilma jääda. Kui on möödunud kuid, võib-olla ka aastaid, alles siis julgetakse pöörduda abi saamiseks inkasso poole. Kuid kahjuks siis võib juba hilja olla, sest võlgnikul ei ole selleks hetkeks enam kuskilt midagi võtta, ka inkasso abiga mitte. Sest selle vahepealse ajaga on võlgnik ennast või firmat rahadest ja varadest tühjaks teinud.

Siinkohal soovitamegi Teil kindlasti lugeda meie blogi postitust teemal: Kuidas tegutsevad pahatahtlikud ettevõtted?

Selles postituses anname Teile lühi ülevaate tüüpilise pahatahtliku ettevõtte tegevusplaanist, mis annab kinnitust, et võla tekkimise korral ei tasu ootele jääda.

Millal on õige aeg pöörduda abi saamiseks inkassofirma poole?


Inkassofirma poole tasub pöörduda juba kohe, kui võlgnik ei vasta enam Teie meeldetuletuskirjadele, sms-dele ja kõnedele.
Samuti, kui ta annab Teile umbmääraseid lubadusi tasumiseks eesmärgiga lükata tasumise tähtaega edasi.
Paljud kliendid tänapäeval teevad ise vaid 1 meeldetuletuse võlgnikule, kus hoiatavad inkassosse pöördumisega, kui see tulemust ei anna, antaksegi juhtum inkassosse üle.
Seega, mida kiiremini ja operatiivselt tegutsete, seda suurem on võimalus võlg kätte saada.

Miks üldse kasutada inkassoabi?

 • Inkasso kaasamisega saavad võlad tasutud suurema tõenäosusega ja kiiremini, kui jätkate ise meeldetuletuste tegemist;
 • Tulles ise võlgnikule järjepidevalt vastu vähendate igapäevaselt sellega võimalust võlg kätte saada;
 • Inkasso saab rakendada seadustest ja kogemustest tulenevaid sanktsioone võla summa kätte saamiseks, millest paljud kliendid ei pruugi olla teadlikudki;
 • Inkassoga koostöö alustamine on igati kiire ja lihtne ning ei seo Teid millekski, sest koostööd tehakse vaid volikirja alusel;
 • Inkasso teenustasu on Teie jaoks 0 või minimaalne, sest kogu tasu tuleb võlgnikult, kellel on seadusest tulenev kohustus tasuda;
 • Meie lisame kõrvalkulud (s.o viivised ja sissenõudmiskulu) vastavalt seaduse miinimum määradele, mistõttu ei kahjusta me mitte kuidagi võlgniku maksevõimet – nõuame vaid seda, mida seadusest tulenevalt on meil õigus võlgnikult nõuda.

Mida inkasso suudab teha rohkem, kui mina ise?

 

Üldjuhul on võlgnik võlgu mitmele võlausaldajale ning tal tuleb teha valikuid – kellele, millal ja kui palju tasuda.
Seega peab võlgnikuga olema piisavalt tülikas ja järjekindel, et saada nõue esmajärjekorras enne teisi võlausaldajaid rahuldatud.
Kas Teil jätkub selleks piisavalt aega, teadmisi ja ressursse, et olla võlgnikuga piisavalt tülikas ja järjekindel?
Inkasso teeb seda Teie eest igati aja – ning kuluefektiivsemalt, kui jätkaksite ise meeldetuletuste tegemist.
Kuna võlgnikega tegelemine on inkasso igapäevatöö, siis inkassol on olemas vajalikud teadmised, oskused ja ajaressurss võlas klientidega tegelemiseks. Inkasso lisab võlgnikke maksehäiresse ning alustab ka kohtu – ja täitemenetlust.

Kas inkasso kahjustab minu ja kliendi vahelisi edaspidiseid koostöösuhteid?

Inkasso peab oma töös järgima kõiki eetikanorme, seadusandlusi ning head sissenõudmistava.
Kui inkasso on suuteline tegema võlgnikule selgeks, miks juhtum inkassosse jõudis ning kust võlgnikule tasumiseks tulenevad summad tulevad, siis ei ole kuidagi võimalik, et inkasso kahjustaks edaspidiseid koostöösuhteid.
Inkasso eesmärk on lahendada osapoolte vahel tekkinud olukord osapooltele minimaalsete kuludega, kuid samas eesmärgiga luua maksimaalne väärtus.

Mida on inkassomenetlusega alustamiseks vaja?

Selleks, et alustada inkassomenetlusega ning alustada koostööd inkassofirmaga, peab Teie nõudel olema alust. Ehk Teie nõude võlgniku vastu peab tulenema kuskilt kirjalikust kokkuleppest, eelnevalt väljakujunenud tavadest või praktikast.
Osapoolte koostööd kinnitabki nõude alusdokument, milleks on näiteks tasumata arve, leping, akt, e-kirjavahetus või mõni muu kirjalik võla kinnitus/tunnistus.

Milliseid nõudeid võtab inkasso menetlusse ning mis summast alates?


Võtame menetlusse kõiki nõudeid, mis on võlgniku poolt eelnevalt vaidlustamata ning Teil on olemas tõestusmaterjal võlgnevuse kohta. Selleks võib olla tähtajaks tasumata arve, leping, akt või muu võlgnikuga kirjalik kokkulepe.
Võtame menetlusse nõudeid nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt juba alates 20,00 eurost ning menetleme nõudeid samuti nii eraisikute, kui ka ettevõtete vastu.

Mis see mulle maksma läheb?


Tulenevalt Teie nõude summa suurusest, on inkassoteenus kas Teile täiesti teenustasuta või 7% põhisummalt.
Kui on täiesti teenustasuta, siis see tähendab, et Teie saate tagasi eduka menetluse korral kogu põhisumma ning  meie saame oma tasu võlgnikult viiviste ja sissenõudmiskulu näol, mis on vastavuses seaduse määradega.
Kui ei ole laekumist, ei ole samuti tasu Teile.
Täpsema pakkumise saamiseks palume pöörduda otse meie klienditeeninduse poole myyk@sptinkasso.ee või Tel. +372 658 0100

Kuidas alustada koostööd inkassofirmaga?

Koostöö alustamine meiega on väga lihtne ja kiire, sest me ei sõlmi Teiega ühtegi keerulist, sisukat ja siduvat koostöölepingut. Koostööd tehakse vaid volikirja alusel. Volikiri annab meile õiguse olla Teie esindajaks inkassomenetluses kui ka vajadusel kohtu – ning täitemenetluses.
Meiega saate ühendust võtta:
– Telefoni teel +372 658 0100
– E-posti vahendusel klienditeenindus@sptinkasso.ee
– Saates nõude otse läbi kodulehekülje: Alusta menetlusega

Olles saanud Teie sooviavalduse menetlusega alustamiseks vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim.

Mis toiminguid ja tegevusi inkasso võlgnikuga teeb?

Loetleme Teile peamised tegevused võla summa kättesaamiseks:

 • Erineva sisuga ning järjest karmimaks minevad inkasso meeldetuletuskirjad võlgnikule;
 • Võlgnikule järjepidevad kõned ja sms-id meie erinevate mobiili nr-te pealt;
 • Kirjalikud maksehäirehoiatused ning maksehäire avalikustamised;
 • Kirjalikud kohtu- ja pankrotihoiatused;
 • Kohtuavaldused (maksekäsu kiirmenetluse – ja hagiavaldus), kohtutega suhtlemine ning järelvalve;
 • Täitmisavaldus kohtutäiturile, kohtutäituriga suhtlemine ning järelvalve.

Kaua kestab inkassomenetlus?

Inkassomenetlus pikkus oleneb suuresti võlgniku käitumisest ja kokkulepetest võlgnikuga. Kui võlgnikuga sõlmitakse maksete tasumiseks kirjalik kokkulepe, kestab inkassomenetlus vastavalt viimase osamakse tasumise tähtajani.

Kui võlgnikuga mitte kuidagi kontakti ei saavutata või võlgnik ei hakka inkassole tasuma ca 2-3 kuu jooksul, saame otsustada, kas alustame kohtumenetlusega või nõue lõpetatakse kliendi jaoks teenustasuta.

Kui inkassomenetlus positiivset tulemust ei anna, mis saab edasi?

Kui inkassomenetlus positiivset tulemust ei anna ehk 2-3 kuu jooksul puuduvad võlgnikuga kokkulepped ja maksed võlgnikult, on kliendil 2 võimalust: kas lõpetame inkassomenetluse Teie jaoks teenustasuta või jätkame kohtumenetlusega.
Kohtusse pöördumiseks edastatakse kliendile personaalne kohtupakkumine, võttes aluseks võla summa suurust, võlgniku eelnevat käitumist ning võlgniku võimalikku maksevõimet.
Kohtusse pöördume nii maksekäsu kiirmenetluse, kui ka hagimenetluse raames.

Kuidas lõpeb inkassomenetlus?

Inkassomenetlus lõpeb 4 võimalikul viisil:

 • Nõue tühistatakse, sest puudub õiguslik alus sissenõudmise jätkamiseks;
 • Klient ja inkassofirma otsustavad menetluse lõpetada, kuna inkassomenetlus tulemust ei andnud;
 • Võlgnevus tasutakse täies ulatuses;
 • Nõue esitatakse kohtusse, misjärel lõpeb inkassomenetlus ja algab kohtumenetlus.