Esileht » Likvideerimismenetlus
spt-yritys

SPT Inkasso saab Teid aidata pankroti – ja likvideerimismenetluse algatamisel, kui ka menetlusega liitumisel juhul kui menetlust on juba alustatud.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega julgesti ühendust Tel: + 372 6 580 100 või klienditeenindus@sptinkasso.ee

MIS ON LIKVIDEERIMISMENETLUS ?

Likvideerimismenetluse eelduseks on asjaolu, et ühingul on vara rohkem kui kohustusi. Kui pärast lõpetamise otsust likvideerimise käigus ilmneb, et olukord on vastupidine ja võlad ületavad vara, siis peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse. Sellisel juhul jätkub vastav menetlus pankrotiseaduses sätestatud reeglite kohaselt.

Juriidiline isik loetakse maksejõuetuks juhul, kui tema varad ei kata tema kohustusi ning selline juriidilise isiku seisukord, võttes arvesse tema majanduslikku olukorda, ei ole ajutise iseloomuga.

Likvideerimine koosneb järgmistest etappidest:

  1. likvideerijate määramine ja nende kandmine äriregistrisse;
  2. teate avaldamine osaühingu likvideerimise kohta Ametlikes Teadaannetes ning teadaolevate võlausaldajate teavitamine;
  3. osaühingu lõppbilansi koostamine ning varade jagamine;
  4. likvideeritava osaühingu raamatupidamise korraldamine ja maksude tasumine.

Täpsemalt likvideerimismenetluse kohta https://www.eesti.ee/est/osauhingu_lopetamine/