Esileht » Maksehäire
saitko-meilta-perintakirjeen

Maksehäire on avalik nimekiri nii firmadest kui ka eraisikutest, kes pole kokkulepitud tähtajaks täitnud enda kohustusi ning nende võlgnevuse info on avalikustatud Maksehäireregistris.

SPT Inkasso OÜ-l on õigus lisada võlgnike Krediidiinfo poolt hallatavasse Maksehäireregistrisse.
Maksehäireregistrisse sisestatud võlainfo kiirendab võlgade tasumist ning hoiatab teisi ettevõtteid ja eraisikuid halva maksekäitumisega koostööpartneri eest.

Maksehäireregistrisse lisame nõudeid:
– mis on võlgniku poolt vaidlustamata;
– nõue on vähemalt 45 päeva vana;
– nõude kogusumma on vähemalt 30 eurot.

Maksehäireregistrisse eraisikust võlgnike lisamine on rangelt piiritletud vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni juhistele ning nõuetele.
Krediidiinfosse sisestavad maksehäireid vaid need ettevõtted, kellega eraisik on sõlminud lepingu. Seega on maksehäire alati tekkinud lepingu rikkumisest. Maksehäire tekib seaduse põhjal alati, kui lepingut ei täideta.
Selleks, et sisestada eraisikust võlgniku Maksehäireregistrisse, peab Teil olema kindlasti täidetud vastav tingimus:
Teil peab lepingus olema vastav märge isiku nõusoleku kohta tema isikuandmete töötlemiseks Maksehäireteregistris. Kui antud klauslit lepingus ei ole, puudub õigus eraisiku andmete avalikustamiseks Maksehäireregistris.

Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist (ehk võlgnevuse täielikku tasumist). Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavad 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Täpsemalt Maksehäireregistri kohta saate lugeda meie koostööpartneri koduleheküljelt:Krediidiinfo Maksehäireregister

Paljudel meie klientidel on tekkinud küsimus ”Millal võlanõuded aeguvad?”. Vastuse sellele küsimusele leiate allpool:
Nõuete kohtu kaudu sissenõudmisel algab nõude aegumistähtaeg kohtuotsuse jõustumisest. Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg on 10 aastat, mis algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist. Kui võlausaldaja ei kasuta oma õigust võlga kohtu kaudu välja nõuda, siis on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat. Kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult, on nõude aegumistähtaeg ka kohtuväliselt endiselt 10 aastat. Arvestades võimalusega, et kohustusi võib olla rikutud tahtlikult, lähtub inspektsioon täitmata kohustuste puhul 10-aastasest aegumistähtajast.

Kui Teil tekkis täiendavaid küsimusi või soovite alustada inkassomenetlusega, võtke julgesti meiega ühendust e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee või telefoni vahendusel +372 658 0100

Võtke meiega ühendust juba täna ning saame taas Teie rahavood liikuma!