Esileht » Maksekäsu kiirmenetlus
saitko-meilta-perintakirjeen

Kui me näeme, et pidevad läbirääkimised võlgnikuga ebaõnnestuvad ning võlgnik kohtuväliselt nõuet ei tasu, teeme Kliendile ettepaneku nõudega kohtusse pöörduda. Enne seda teostame võlgniku taustapäringu tema maksejõu kohta.

Klient saab meie kaudu kohtusse pöörduda nii maksekäsu kiirmenetluse, kui ka hagimenetluse raames, tulenevalt nõude summa suurusest ning võlgniku käitumisest. Maksekäsu kiirmenetluses välja antud määrus – Maksekäsk, on aluseks täitemenetluse algatamiseks.
Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale. Täitemenetlusse saame samuti pöörduda Kliendi eest, koostades täitmisavalduse ning suheldes kohtutäituriga.

Kui Klient on kinnitanud meie kohtupakkumise, saame alustada Kliendi eest kohtumenetlusega. Koostame kohtuavalduse ning suhtlemise kohtuga võtame enda peale.

Maksekäsu kiirmenetlus võib aega võtta mitu kuud, tulenevalt võlgniku käitumisest ning tema kättesaamisest. Kui võlgnik esitab maksekäsu kiirmenetluses vastuväite, lõpetatakse maksekäsu kiirmenetlus ning Kliendil on võimalus pöörduda oma võlgnevuse kättesaamiseks hagimenetlusse, kus on vajalik juba juristi sekkumine. Jurist koostab hagiavalduse ning esindab kohtus Klienti.

MIS ON MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS?

Maksekäsu kiirmenetlus võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga või elatist välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes, mille suurus koos intresside ja viivistega ei tohi ületada 6400 eurot.
Maksekäsu kiirmenetlus aitab kokku hoida nii sissenõudja aega, kui raha ning lihtsustab oluliselt kohtumenetlust sellistes vaidlustes, kus võlgnik on passiivne ega tunne menetluse vastu huvi või üritab seda venitada.

Maksekäsu kiirmenetluses peavad olema täidetud järgnevad nõuded:

*nõue ei või ületada koos viiviste ja intressidega 6400,00 €;
*avalduses esitatavad kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet;
*esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud;
*avaldust ei saa esitada pankrotivõlgniku vastu;
*maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist;
*avalduselt tuleb tasuda riigilõivu 3% põhinõudelt, kuid mitte vähem kui 45,00 €

Täpsemalt maksekäsu kiirmenetluse kohta saate lugeda otse kohtu leheküljelt: Maksekäsu kiirmenetlus

Inkassovaldkonda puudutavate küsimuste korral soovitame lugeda: Inkasso

Miks pöörduda abi saamiseks just SPT Inkasso poole: Miks SPT Inkasso

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega julgesti ühendust Tel: + 372 6 580 100 või klienditeenindus@sptinkasso.ee