Esileht » Sissenõudmine
slider-bg1
  • Siseriiklik inkassomenetlus – kõige kiirem, lihtsam ja efektiivsem viis võlgnikult võlgnevuse kättesaamiseks.

Inkassomenetlusega alustamine on kiire ja lihtne, sest me ei sõlmi Teiega ühtegi keerulist ja siduvat koostöölepingut. Esindame Teid vaid volikirja alusel, olles Teie esindajaks.

Inkasso saab enamik oma tasudest just võlgnikult, sest võlgnik on vastavalt seadusele rikkunud kohustust. Võlgnikult nõutakse tasud vastavalt seaduse miinimum määradele ning kliendi teenustasu selles on vaid minimaalne või täiesti teenustasuta.

Inkasso ei tohi kahjustada osapoolte vahelisi suhteid ega huve, vaid eelkõige peab ta olema suuteline lahendama tekkinud olukord osapooltele maksimaalse väärtusega ning minimaalsete kuludega.

Loetleme Teile meie peamised tegevused kohtueelses menetluses:

  • Erineva sisuga ning järjest karmimaks minevad inkasso meeldetuletuskirjad võlgnikule;
  • Võlgnikule järjepidevad kõned ja sms-id meie erinevate mobiili nr-te pealt;
  • Kirjalikud maksehäirehoiatused ning maksehäire avalikustamised;
  • Kirjalikud kohtu- ja pankrotihoiatused;
  • Läbirääkimised, selgitustööd ning kohtumised võlgnikega.
  • Siseriiklik kohtu – ja täitemenetlus – Kliendi jaoks aeganõudvam viis võlgnikult võlgnevuse kättesaamiseks kohtumenetluse raames.

Kui meil ei õnnestunud kohtuväliselt võlgnikult võlgnevust kätte saada, on meil võimalik jätkata juhtumiga kohtus. Kohtusse pöördumiseks teeme Kliendile kohtupakkumise, mille kinnitamise korral jätkame kohtumenetlusega.

Kohtusse meil on võimalik pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames, tulenevalt nõude summa suurusest ning võlgniku käitumisest. Kohtumäärusena välja antud ”Maksekäsk” on juba aluseks täitemenetluse algatamiseks.

Täitemenetluses arestib kohtutäitur võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

  • Rahvusvaheline võlgade sissenõudmine – võlgnikult võlgnevuse kättesaamine, kui võlgniku asukohariigiks on Soome, Läti või Leedu.

Kui võlgniku asukoht on Soomes, Lätis või Leedus, saame alustada rahvusvahelise võla sissenõudmisega. Rahvusvahelise menetluse korral rakendub vaid 10% laekumiselt. Kui ei ole tulemust, ei ole ka tasu Kliendile.

Mida inkasso suudab rohkem teha, kui klient ise: Miks kasutada inkassoabi

Miks valida oma koostööpartneriks just SPT Inkasso, leiate vastuse: Miks SPT Inkasso

Meie blogi postituses juttu pahatahtliku ettevõtte tegutsemise plaanist: Kuidas tegutsevad pahatahtlikud ettevõtted

Menetlusega alustamiseks edastage meile nõue otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee.

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim.

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee