Esileht » Sissenõudmine
slider-bg1
  • Siseriiklik inkassomenetlus – kõige kiirem, lihtsam ja efektiivsem viis võlgnikult võlgnevuse kättesaamiseks.

Inkassomenetlusega alustamine on kiire ja lihtne, sest me ei sõlmi Teiega ühtegi keerulist ja siduvat koostöölepingut. Esindame Teid vaid volikirja alusel, olles Teie esindajaks.

Puuduvad Teile teenustasud, aastamaksed, alustamise tasud ja muud varjatud kulud.
Eduka tulemuse korral saate tagasi põhisumma 100%, 
SPT Inkasso tasu on vaid võlgnikult välja mõistetud viivised ja sissenõudmisekulu vastavalt VÕS§113-le.
Kui meil ei õnnestu võlgnikult kohtuväliselt võlgnevust kätte saada ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised, ei kaasne Teile sellega samuti ühtegi tasu.

Tasuta inkassomenetlusega alustamiseks piisab, kui edastate meile nõude alusdokumendi (tasumata arve, akt, leping või muu kirjalik kinnitus) koos nõude sisuga e-postile myyk@sptinkasso.ee või kodulehekülje kaudu: Alusta menetlusega.

Menetlust alustame olenemata võla summa suurusest.

Meie Kliendiks saavad KÕIK – nii eraisikud, kui ka ettevõtted.

Kui meil ei õnnestu 1-2 kuu jooksul võlgnevust tagasi tuua ning näeme, et edasine kohtuväline inkassomenetlus ei vii soovitud tulemuseni, on 2 võimalust: kas lõpetame inkassomenetluse Kliendi jaoks teenustasuta või jätkame kohtumenetlusega.

  • Siseriiklik kohtu – ja täitemenetlus – Kliendi jaoks aeganõudvam viis võlgnikult võlgnevuse kättesaamiseks kohtumenetluse raames.

Kui meil ei õnnestunud kohtuväliselt võlgnikult võlgnevust kätte saada, on meil võimalik jätkata juhtumiga kohtus. Kohtusse pöördumiseks teeme Kliendile kohtupakkumise, mille kinnitamise korral jätkame kohtumenetlusega.

Kohtusse meil on võimalik pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames, tulenevalt nõude summa suurusest ning võlgniku käitumisest. Kohtumäärusena välja antud ”Maksekäsk” on juba aluseks täitemenetluse algatamiseks.

Täitemenetluses arestib kohtutäitur võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

  • Rahvusvaheline võlgade sissenõudmine – võlgnikult võlgnevuse kättesaamine, kui võlgniku asukohariigiks on Soome, Läti või Leedu.

Kui võlgniku asukoht on Soomes, Lätis või Leedus, saame alustada rahvusvahelise võla sissenõudmisega. Rahvusvahelise menetluse korral rakendub vaid 10% laekumiselt. Kui ei ole tulemust, ei ole ka tasu Kliendile.

Inkasso valdkonda puudutavate küsimuste korral soovitame lugeda: Inkasso

Miks valida oma koostööpartneriks just SPT Inkasso, leiate vastuse: Miks SPT Inkasso

Võtke meiega ühendust juba täna ning leiame üheskoos parima lähenemise viisi just Teie juhtumile.