Esileht » Teenused » Juriidilised teenused » Hagimenetlus
riitaisan-saatavan-perinta

Traditsiooniline menetlusliik tsiviilnõuete puhul on hagimenetlus, mis on kulukam, keerulisem ja aeganõudvam kui maksekäsu kiirmenetlus.
Hagimenetlus – esitatakse hagi (näiteks võla väljanõudmiseks), osalised on hageja (hagi esitaja), kostja (kelle vastu hagi on esitatud).

Millega tuleb arvestada hagimenetluse alustamisel?
*Kulukam kui maksekäsu kiirmenetlus (Riigilõiv, juristi tasu)
*Hagimenetluse kulud kannab kaotaja
*Oluline faktiliste tõendite olemasolu
*Aeganõudev protsess

Täpsemalt hagimenetluse kohta saate lugeda http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/tsiviilkohtumenetlus

Täpsemalt hagimenetluse riigilõivu summadest saate lugedahttp://www.kohus.ee/et/riigiloivud/riigiloiv-tsiviilasjades

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega julgesti ühendust Tel: + 372 6 580 100 või klienditeenindus@sptinkasso.ee