Esileht » Teenused » Juriidilised teenused » Maksekäsu kiirmenetlus
riitaisan-saatavan-perinta

Maksekäsu kiirmenetlus on hagita menetluse liik, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga või elatist välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes, mille suurus koos intresside ja viivistega  ei tohi ületada 6400 eurot.Maksekäsu kiirmenetlus aitab kokku hoida nii sissenõudja aega kui raha ning lihtsustab oluliselt kohtumenetlust sellistes vaidlustes, kus võlgnik on passiivne ega tunne menetluse vastu huvi või üritab seda venitada.

Maksekäsu kiirmenetluses peavad olema täidetud järgnevad nõuded:

*nõue ei või ületada koos viiviste ja intressidega 6400,00 €;
*avalduses esitatavad kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet;
*esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud;
*avaldust ei saa esitada pankrotivõlgniku vastu;
*maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist;
*avalduselt tuleb tasuda riigilõivu 3% põhinõudelt, kuid mitte vähem kui 45,00 €

Täpsemalt maksekäsu kiirmenetluse kohta saate lugeda http://www.kohus.ee/et/kohtuasjade-menetlused/maksekasu-kiirmenetlus

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega julgesti ühendust Tel: + 372 6 580 100 või klienditeenindus@sptinkasso.ee