Esileht » Teenused » Kohtueelne võlgade sissenõudmine
slider-bg3 (2)

Arvestades kõikide meie Klientide vajadusi ning soove, oleme inkassomenetlusega alustamise loonud võimalikult kiireks ja lihtsaks. Puuduvad Teiega keerulised ja siduvad koostöölepingud, koostööd Teiega alustame vaid volikirja alusel.

Kasutades meie inkassoteenust on Teie rahaline kulu 0 eurot. Menetluse alustamise tasu, aastamakseid, laekumiselt % ega muid tasusid me ei rakenda.

Laekunud summa korral saate tagasi põhisumma 100%. SPT Inkasso tasu on vaid võlgnikult väljamõistetud viivised ja sissenõudmisekulu vastavalt seadusandlusele. Laekumiste puudumise korral ei kaasne Teile samuti mitte ühtegi tasu. 

Kõik võlasummad on meie jaoks sissenõutavad. 

Meie Kliendiks saavad kõik – nii ettevõtted, kui ka eraisikud.

Juhul, kui meil ei õnnestu 1-2 kuu jooksul võlgnevust tagasi tuua, on 2 võimalust: kas lõpetame inkassomenetluse teenustasuta või jätkame kohtumenetlusega.

Tasuta inkassomenetlusega alustamiseks edastage meile nõude alusdokument (tasumata arve, akt, leping või muu võlgniku kirjalik kinnitus) e-posti teel myyk@sptinkasso.ee või otse läbi meie kodulehekülje ALUSTA MENETLUSEGA.

Inkasso valdkonda puudutavate küsimuste korral, leiate vastuse: Inkasso

Miks pöörduda abi saamiseks just SPT Inkasso OÜ poole, leiate vastuse: Miks SPT Inkasso

SPT Inkasso OÜ kohtueelse võlgade sissenõudmise peamised tegevused:

* Hoiatuskirjad e-posti teel, tähitud epostiga ning tavapostiga;

* Järjepidevad kõned võlgnikele, kasutades selleks erinevaid mobiili – ja lauanumbreid. Meie põhitegevus võlgnevuse kätte saamiseks ongi suunatud just kõnedele;

* Võlgnikutega maksekokkulepete saavutamised;

* Võlgnike võlgnevuste avalikustamine Krediidiinfo poolt hallatavas Maksehäireregistris;

* Hagi/maksekäsu/pankrotihoiatuskirjad ning kõned.

Lisainformatsiooni saamiseks või menetlusega alustamiseks võtke meiega julgesti ühendust Tel: + 372 6 580 100 või e-posti vahendusel myyk@sptinkasso.ee