Esileht » Teenused » Kohtulik võlgade sissenõudmine
slider-bg1

Kui me näeme, et pidevad läbirääkimised võlgnikuga ebaõnnestuvad ning võlgnik kohtuväliselt nõuet ei tasu, teeme Kliendile ettepaneku nõudega kohtusse pöörduda. Enne seda teostame võlgniku taustapäringu tema maksejõu kohta.
Klient saab meie kaudu kohtusse pöörduda nii maksekäsu kiirmenetluse kui ka hagimenetluse raames, tulenevalt nõude summa suurusest ning nõude keerukusest.
Kohtumenetluse käigus välja antud kohtumäärus – Maksekäsk, on aluseks täitemenetluse algatamiseks.
Kõik kohtutoimingud (kohtuavalduse koostamine, kohtuga suhtlemine ning monitooring) teeme Kliendi eest!

Kohtusse saame pöörduda kahel võimalikul viisil:

  • Maksekäsu kiirmenetluse raames

Võimaldab kiiremini (kohtuistungita) ning väiksemate kuludega saada tagasi võlgnevus, mille suurus koos intresside ja viivistega ei tohi ületada 6400 eurot.
Täpsemalt saate selle kohta lugeda: Maksekäsu kiirmenetlus
Maksekäsu kiirmenetluse kohta täpsemalt Eesti kohtu koduleheküljelt: Kohtumenetlus

  • Hagimenetluse raames

Hagimenetlus on nii rahaliselt, kui ka ajaliselt palju kulukam ning keerulisem, kui seda on maksekäsu kiirmenetlus. Hagimenetlusse pöördume, kui nõue koos viiviste ja intressidega on üle 6400 euro ning võlgnik on vaidlustanud nõude.
Hagimenetluses on vajalik juristi sekkumine, kes vaatab üle nõude asjaolud, koostab vastava hagiavalduse ja esindab vajadusel Klienti ka kohtus.
Hagimenetluses esitatakse hagi (näiteks võla väljanõudmiseks), osalised on hageja (hagi esitaja), kostja (kelle vastu hagi on esitatud).
Täpsemalt hagimenetluse kohta: Hagimenetlus
Hagimenetluse kohta täpsemalt Eesti kohtu koduleheküljelt: Kohtumenetlus-hagimenetlus


Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega julgesti ühendust e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee või Tel: +372 658 0100