Esileht » Teenused » Kohtulik võlgade sissenõudmine
slider-bg1

Kui me näeme, et pidevad läbirääkimised võlgnikuga ebaõnnestuvad ning võlgnik kohtuväliselt nõuet ei tasu, teeme kliendile ettepaneku nõudega kohtusse pöörduda.
Enne seda teostame võlgniku taustapäringu tema maksejõu kohta.
Kohtusse pöördume maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames, tulenevalt nõude summa suurusest ning võlgniku käitumisest.
Kohtumenetluse käigus välja antud kohtumäärus – Maksekäsk on aluseks täitemenetluse algatamiseks.
Kõik kohtutoimingud (kohtuavalduse koostamine, kohtuga suhtlemine ning monitooring) teeme kliendi eest.

Kohtusse saame pöörduda kahel võimalikul viisil:

  • Maksekäsu kiirmenetluse raames

Võimaldab kiiremini (kohtuistungita) ning väiksemate kuludega saada tagasi võlgnevus, mille nõude kogu suurus ei tohi ületada 6400 eurot.
Maksekäsu kiirmenetluse kohta rohkem: Maksekäsu kiirmenetlus
Selle kohta veel täpsemalt Eesti kohtu koduleheküljelt: Kohtumenetlus

  • Hagimenetluse raames

Hagimenetlus on nii rahaliselt, kui ka ajaliselt palju kulukam ning keerulisem, kui seda on maksekäsu kiirmenetlus. Hagimenetlusse pöördume, kui kogu nõue on üle 6400 euro ning võlgnik on eelnevalt nõude vaidlustanud ja klient soovib hoolimata vaidlustamisest kohtusse pöörduda.
Hagimenetluses on vajalik juristi sekkumine, kes vaatab üle nõude asjaolud, teeb kliendile hagipakkumise, koostab hagiavalduse ja esindab klienti ka kohtus.
Hagimenetluses esitatakse hagi (näiteks võla väljanõudmiseks), osalised on hageja (hagi esitaja), kostja (kelle vastu hagi on esitatud).
Hagimenetluse kohta rohkem: Hagimenetlus
Selle kohta kohta veel täpsemalt Eesti kohtu koduleheküljelt: Kohtumenetlus-hagimenetlus


Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega julgesti ühendust e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee või Tel: +372 658 0100