Esileht » Teenused » Siseriiklik inkassomenetlus
perinta
  • Kohtueelne võlgade sissenõudmine

Kohtueelne võlgade sissenõudmine on inkassomenetlus, mis hõlmab endas mitmeid erinevaid tegevusi võlgnikult võlgnevuse kättesaamiseks enne kohtusse pöördumist.

  • Kohtulik võlgade sissenõudmine

Kui kohtueelne võlgade sissenõudmine ei andnud soovitud tulemust ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised, saame jätkata Kliendi soovil juhtumiga kohtus.

  • Täitemenetlus ehk kohtujärgne protsess

Selleks, et pöörduda täitemenetlusse on meil vajalik kohtu poolt välja antud määrust – Maksekäsku. Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

  • Pankroti – ja likvideerimismenetlus

Saame Teid aidata pankroti – ja likvideerimismenetluse algatamisel, kui ka menetlusega liitumisel juhul kui menetlust on juba alustatud.