Esileht » Üürileping
riitaisan-saatavan-perinta

Kas üürilepingu alusel ollakse Teile võlgu?

Kas võlgnik ei vasta enam Teie kõnedele ja kirjadele või hoopiski annab järjepidevalt uusi lubadusi tasumiseks?

Siis on õige aeg pöörduda abi saamiseks professionaalide ehk inkasso poole, kes teevad võla meeldetuletust Teie eest kordades soodsamalt, kiiremini ja efektiivsemalt.

Mida rohkem tasumist edasi lükata, seda suurem on tõenäosus, et nõue jääbki tasumata.

Menetlusega alustamiseks edastage meile nõue otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee.

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim.

Mida inkasso suudab rohkem teha, kui Teie: Miks kasutada inkassoabi

Miks just SPT Inkasso: Miks SPT Inkasso

Olulised punktid, mida eluruumi üürilepingu puhul arvesse võtta:

 • Üürilepingu tingimusi reguleerib Võlaõigusseadus (Seaduse §-id alates 271);
 • Kui eluruumi üürilepingut tähtajaga üle ühe aasta ei ole sõlmitud kirjalikus vormis, loetakse leping sõlmituks tähtajatult (VÕS§274);
 • Üürileandja võib teha asjale parendusi ja muudatusi ning üürnik peab taluma parenduste ja muudatustega seotud töid ning muid mõjutusi, kui tööd ja mõjutused ei ole üürnikule ebamõistlikult koormavad;
 • Lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma muid üüritud asjaga seotud kulusid (kõrvalkulud) üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud (VÕS §292);
 • Kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet (VÕS §310);
 • Kui vähemalt kaheks aastaks sõlmitud eluruumi üürilepingu puhul kumbki lepingupool ei teata vähemalt kaks kuud enne tähtaja möödumist, et ta ei soovi lepingu pikenemist, muutub üürileping tähtaja möödumisel tähtajatuks (VÕS §310);
 • Tähtajatu eluruumi üürilepingu võib kumbki lepingupool korraliselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud (VÕS§312);
 • Erakorraliselt võib kumbki lepingupool nii tähtajatu kui tähtajalise üürilepingu üles öelda vaid mõjuval põhjusel. Üürilepingu erakorralisest ülesütlemisest ei pea ette teatama (VÕS§313);
 • Mõjuvad põhjused eluruumi üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks: kui üürnik ei saa üüritud asja kasutada; tasumisega viivitamise korral; eluruumi terviseohtlikkuse tõttu; üürniku pankroti korral;
 • Kui üürnik on tasumisega viivitanud, siis erakorraliselt saab üürilepingu üles öelda vaid tingimustel, kui;
  1)üürnik on viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega;
  2) võlgnetava üüri summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluva üüri summa;
  3) võlgnetavate kõrvalkulude summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluvate kõrvalkulude summa.

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee