Esileht » Üürivõlg
vuokravalvonta-netti

Kas üürnik ei ole tasunud oma üüritasu ning on jätnud tasumata ka kommunaalmaksed?

Üürivõla sissenõudmine SPT Inkasso abiga – kiire, tulemuslik ning igati soodne!

Võlgnikult nõutakse tasud vastavalt seaduse miinimum määradele ning kliendi teenustasu selles on vaid laekumise põhine. Kui ei ole laekumist, ei ole ka tasu kliendile.

Meiega koostöö alustamine on samuti väga kiire ja lihtne. Kuna puuduvad keerulised ja siduvad koostöölepingud, alustame Teiega koostööd vaid allkirjastatud volikirja alusel. Volikiri annab meile õiguse esindada Teid inkasso -, kohtu – ja täitemenetluses.

Kahjuks pöörduvad paljud inkassofirma poole abi saamiseks liiga hilja, kus ka inkasso ei ole enam suuteline võlga tagasi tooma.
Reageerides õigeaegselt ja kasutades inkassoabi on võla tagasi saamise tõenäosus palju suurem, kui jätkate ise meeldetuletuste tegemist. Inkasso inimlik lähenemine juhtumile ja õigeaegne tegutsemine kiirendab ning suurendab oluliselt Teie rahavoogusid.

Kui inkassomenetlus 1-2 kuu jooksul soovitud tulemust ei too ehk puuduvad üürivõlgnikult maksed või kokkulepped maksete osas, saame jätkata kohtu – ja täitemenetlusega või lõpetada inkassomenetluse teenustasuta.

Kui pöördume võla kätte saamiseks kohtusse ja sealt edasi täitemenetlusse, teeme vastavad avaldused Teie eest ning ka kohtu – ja täitemenetlusega suhtlemise võtame enda peale.

Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames tulenevalt võlgniku eelnevast käitumisest ning võla summa suurusest.
Kohtumäärusena välja antud ”Maksekäsk” on aluseks täitemenetluse algatamiseks. Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

Oma igapäevatöös puutuma tihti ka kokku Soome rahvusest üürivõlgnikega. Oleme tagasi toonud mitmete meie klientide saamata jäänud rahad just Soome üürivõlgnikelt ning seda läbi inkasso – ja kohtumenetluse Soomes.

Mida inkasso suudab rohkem teha, kui klient ise: Miks kasutada inkassoabi

Üürilepingu tingimuste kohta rohkem: Üürileping

Kuidas alustada?

Menetlusega alustamiseks piisab, kui edastate meile nõude alusdokumendi (tasumata arve, leping, muu kirjalik kokkulepe võlgnikuga) ja nõude sisu otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee.

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim. Pakkumise kinnitamise järel saamegi juba alustada inkassomenetlusega.

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee