Esileht » Üürivõlg
saitko-meilta-perintakirjeen

Kas üürnik ei ole tasunud oma üüritasu ning on jätnud tasumata ka kommunaalmaksed?

Üürivõla sissenõudmine SPT Inkasso abiga – kiire, tulemuslik ning igati soodne!

Inkassoteenuse tasu on Teile minimaalne või on täiesti teenustasuta, mistõttu on Teil võimalik eduka menetluse korral tagasi saada pea kogu võlas olev summa. Kui ei ole tulemust ei ole ka tasu Teile.

Meiega koostöö alustamine on samuti väga kiire ja lihtne. Kuna puuduvad keerulised ja siduvad koostöölepingud, alustame Teiega koostööd vaid allkirjastatud volikirja alusel. Volikiri annab meile õiguse esindada Teid inkasso -, kohtu – ja täitemenetluses.

Kahjuks pöörduvad paljud inkassofirma poole abi saamiseks liiga hilja, kus ka inkasso ei ole enam suuteline võlga tagasi tooma.
Reageerides õigeaegselt ja kasutades inkassoabi on võla tagasi saamise tõenäosus palju suurem, kui oleksite ise sellega tegelenud. Inkasso inimlik lähenemine juhtumile ja õigeaegne tegutsemine kiirendab ning suurendab oluliselt Teie rahavoogusid.

Kui inkassomenetlus 1-2 kuu jooksul soovitud tulemust ei too ehk puuduvad üürivõlgnikult maksed või kokkulepped maksete osas, saame jätkata kohtu – ja täitemenetlusega või lõpetada inkassomenetluse teenustasuta.

Kui pöördume võla kätte saamiseks kohtusse ja sealt edasi täitemenetlusse, teeme vastavad avaldused Teie eest ning ka kohtu – ja täitemenetlusega suhtlemise võtame enda peale.

Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames tulenevalt võlgniku eelnevast käitumisest ning võla summa suurusest.
Kohtumäärusena välja antud ”Maksekäsk” on aluseks täitemenetluse algatamiseks. Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

Väga aktuaalseks teemaks on muutunud välismaal, eriti just Soomes elavad või Soome rahvusest üürivõlgnikud. Inkasso jaoks ei ole riigipiirid takistuseks – meie oleme nõudnud võlgu sisse Soomes nii inkasso kui ka Soome kohtu- ja täitemenetluse kaudu enam kui 10 aastat. Rääkides veel Soomest, võib öelda, et seal on võlgade sissenõudmine Eestist oluliselt efektiivsem, sealsed inimesed on kohusetundlikumad.

Mida inkasso suudab rohkem teha, kui klient ise: Miks kasutada inkassoabi

Üürilepingu tingimuste kohta: Üürileping

Kuidas alustada?

Menetlusega alustamiseks edastage meile üürileping ning muud nõudega seonduvad dokumendid e-posti teel myyk@sptinkasso.ee või otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim.

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee