Esileht » Vana võlg
saitko-meilta-perintakirjeen

Tänapäeva kiires elutempos võib nappida aega vanade võlgade klaarimiseks, erandjuhul võidakse need koguni ka unustada.
Võlausaldaja võib olla ekslikul seisukohal, et vanad võlad on kindlasti aegunud ning ei ole enam võimalik võlgnevust tagasi saada.

Kinnitame Teile, et vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seadusele § 146 lg 1 on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat alates nõude sissenõutavaks muutumisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kahjuks enamik pöörduvad inkasso poole abi saamiseks liiga hilja, kus ka inkasso ei ole enam suuteline vana võlga tagasi tooma ning peate võla kuludesse kandma.

Reageerides õigeaegselt ja kiiresti, on võimalus inkasso abiga võlg kätte saada.

Inkasso tasu on Teile minimaalne, sest inkasso saab enamik oma tasudest just võlgnikult, kuna võlgnik on rikkunud kohustust, mitte klient. Võlgnikult nõutakse tasud vastavalt seaduse miinimummääradele ning kliendi teenustasu selles on minimaalne.

Koostöö alustamine meiega on kiire ja lihtne. Kuna puuduvad siduvad koostöölepingud, teeme Teiega koostööd vaid volikirja alusel.

Meie igapäevatöös tuleb ette olukordi, kus võlausaldaja on olnud võlgnikuga väga kannatlik ning oodanud oma raha tagasi üüratu aja. Tihtipeale on selle põhjuseks just võlgniku venitamistaktika, kuid mõnel juhul ka võlgniku raske majanduslik olukord.

Samuti on sagedased juhtumid, kus võlgnik väidab, et temani ei ole jõudnud teenusepakkuja arved ning puutub tasumata arvetega kokku esmakordselt. Samas teenust on ta eelnevalt saanud. Sellisel juhul soovitame Klientidel kindlasti üle kontrollida vastaspoole kontaktandmete õigsust ning märgime, et arve mittekättesaamine ei vabasta kohustusest seda õigeaegselt tasuda, sest saadud teenuste eest tuleb ikkagi tasuda.

Kui võlausaldaja on loobunud võlgnikuga sõdimast ning edastanud nõude inkassofirmale, tekivad võlgnikule täiendavad kulud. Olemasolevale võlasummale ning lisaks viivistele lisandub ka sissenõudmiskulu vastavalt VÕS § 113-le. Siinkohal tasub teada, et kõrvalnõuded ei tohi ületada põhivõlgnevust, sest see läheks vastuollu hea sissenõudmise tavaga.

Selleks, et lõpetada mineviku probleemid ning pühenduda tulevikule on SPT Inkasso OÜ valmis Teid igati aitama. Toome tagasi Teie saamata jäänud rahad ning seda kiiresti, efektiivselt ning soodsalt.

Miks valida oma koostööpartneriks just SPT Inkassofirma: Miks SPT Inkasso

Mida inkasso suudab rohkem teha, kui klient ise: Miks kasutada inkassoabi

Soovitame kindlasti Teil ka lugeda meie blogipostitust teemal ”Võlg makstakse ennem neile, kus võlgastega pidevalt tegeletakse

Menetlusega alustamiseks edastage meile nõue otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee.

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim.

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee