Esileht » Vana võlg
saitko-meilta-perintakirjeen

Tänapäeva kiires elutempos võib nappida aega vanade võlgade klaarimiseks, erandjuhul võidakse need koguni ka unustada.
Võlausaldaja võib olla ekslikul seisukohal, et vanad võlad on kindlasti aegunud ning ei ole enam võimalik võlgnevust tagasi saada.

Kinnitame Teile, et vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seadusele § 146 lg 1 on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat alates nõude sissenõutavaks muutumisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kahjuks enamik pöörduvad inkasso poole abi saamiseks liiga hilja, kus ka inkasso ei ole suuteline vana võlga tagasi tooma ning ettevõtted peavad tasumata arved oma kuludesse kandma.

Reageerides õigeaegselt, saate eduka inkassomenetluse korral tagasi kogu põhisumma ilma, et peaksite ise sellesse ajaliselt ning rahaliselt panustama.

Meie igapäevatöös tuleb ette olukordi, kus võlausaldaja on olnud võlgnikuga väga kannatlik ning oodanud oma raha tagasi üüratu aja. Tihtipeale on selle põhjuseks just võlgniku venitamistaktika, kuid mõnel juhul ka võlgniku raske majanduslik olukord.

Samuti on sagedased juhtumid, kus võlgnik väidab, et temani ei ole jõudnud teenusepakkuja arved ning puutub tasumata arvetega kokku esmakordselt. Samas teenust on ta eelnevalt saanud. Sellisel juhul soovitame Klientidel kindlasti üle kontrollida vastaspoole kontaktandmete õigsust ning märgime, et arve mittekättesaamine ei vabasta kohustusest seda õigeaegselt tasuda, sest saadud teenuste eest tuleb ikkagi tasuda.

Kui võlausaldaja on loobunud võlgnikuga sõdimast ning edastanud nõude inkassofirmale, tekivad võlgnikule täiendavad kulud. Olemasolevale võlasummale ning lisaks viivistele lisandub ka sissenõudmiskulu vastavalt VÕS § 113-le. Siinkohal tasub teada, et kõrvalnõuded ei tohi ületada põhivõlgnevust, sest see läheks vastuollu hea sissenõudmise tavaga.

Selleks, et lõpetada mineviku probleemid ning pühenduda tulevikule on SPT Inkasso OÜ valmis Teid igati aitama. Toome tagasi Teie saamata jäänud rahad ning seda täiesti teenus – ja tulemustasuta. SPT Inkasso tasu on vaid võlgnikult väljamõistetud viivised ja sissenõudmiskulu vastavalt seadusandlusele.

Miks valida oma koostööpartneriks just SPT Inkassofirma: Miks SPT Inkasso

Inkassovaldkonda puudutavate küsimuste korral leiate vastuse: Inkasso

Soovitame kindlasti Teil ka lugeda meie blogipostitust teemal ”Võlg makstakse ennem neile, kus võlgastega pidevalt tegeletakse

Tasuta inkassomenetlusega alustamiseks edastage meile nõude alusdokument (tasumata arve, akt, leping või muu kirjalik kinnitus) e-posti teel myyk@sptinkasso.ee või otse läbi meie kodulehekülje ALUSTA MENETLUSEGA.


Täiendavate küsimuste korral võtke meiega julgesti ühendust Tel. +372 658 0100 või e-posti teel klienditeenindus@sptinkasso.ee

Võtke meiega ühendust juba täna ning leiame üheskoos parima lähenemise viisi just Teie juhtumile!