Esileht » Võlg
saitko-meilta-perintakirjeen

Toome Teile võlgu oleva summa tagasi kiiresti, efektiivselt ning Teie jaoks teenustasuta või minimaalsete kuludega.

Kahjuks ei julge paljud inkasso abi kasutada ja seda tõenäoliselt suurte inkassotasude kartuses või peljates, et inkasso kohtleb võlgnikke halvasti. Tegelikult sellisteks hirmudeks põhjust ei ole. Inkasso saab enamik oma tasudest just võlgnikult, sest võlgnik on rikkunud kohustust, mitte klient. Võlgnikult nõutakse tasud vastavalt seaduse miinimummääradele ning kliendi teenustasu selles on minimaalne või teenustasuta.

Võlg makstakse ennem neile, kes reageerivad kiiremini, on järjepidevamad ja kes kasutavad konkreetseid sanktsioone näiteks inkasso abi võla summa tagasi saamiseks.

Julgustamegi rohkem kõiki kliente pöörduma abi saamiseks inkasso poole juba palju varem, kui seda tavapäraselt tehakse, sest fakt on see, mida rohkem päevi läheb tasumise tähtajast üle, seda väiksem on võimalus võlg kätte saada.

Menetlusega alustamine on väga lihtne ja kiire, sest puuduvad keerulised ja siduvad koostöölepingud ning esindame Teid vaid volikirja alusel.

Menetlusega alustamiseks edastage meile nõue otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee.

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim.

Meie poole abi saamiseks saavad pöörduda kõik – eraisikud ja ettevõtted ning võlgu nõuame sisse samuti eraisikutelt ja ettevõtetelt.

Menetlusse võtame nõudeid juba alates 20,00 eurost. 

Tegutseme kiirelt ja operatiivselt, pidades kõrgelt lugu heast sissenõudmisetavast. Järgides head sissenõudmisetava, saavad võlad võlgniku poolt tasutud kiiremini ning kliendi – ja koostöösuhteid kahjustamata.

Juhul, kui inkassomenetlus positiivset tulemust ei too, saame Teie soovil jätkata kohtu – ja täitemenetlusega või lõpetada inkassomenetluse Teie jaoks teenustasuta.

Kohtusse pöördumiseks teeme Teile personaalse kohtupakkumise võttes aluseks võlgniku võimaliku maksevõime, eelneva käitumise ja võlas oleva summa suuruse.
Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames tulenevalt võlgniku käitumisest ja võlasummast.
Kohtumäärusena välja antud ”Maksekäsk” on aluseks täitemenetluse algatamiseks. Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

Me ei hoia oma kliente nõuete osas infopuuduses ehk anname Teile järjepidevalt infot meie tehtud toimingutest isegi, kui laekumisi ei ole toimunud.

Kui tunnete, et soovite võla sissenõudmisel teha koostööd just meie meeskonnaga, parandades seeläbi üheskoos maksekultuuri Eestis ning pannes võlgnikud vastutama tekkinud tagajärgede eest, siis suurima hea meelega võtame Teie nõudega tegelemise enda peale.

Miks valida oma koostööpartneriks just SPT Inkasso OÜ, leiate vastuse: Miks SPT Inkasso OÜ

Mida inkasso suudab rohkem teha, kui klient ise: Miks kasutada inkassoabi

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee