Esileht » Võlg
saitko-meilta-perintakirjeen

SPT Inkasso meeskond toob Teile võlgu oleva summa tagasi kiiresti ja teenustasuta!

Eduka inkassomenetluse korral saate tagasi kogu põhisumma 100% ning SPT Inkasso tasu on vaid võlgnikult väljamõistetud viivised ja sissenõudmiskulu.

Meiega koostöö alustamine on väga lihtne ja kiire, sest puuduvad keerulised ja siduvad koostöölepingud ning esindame Teid vaid volikirja alusel.

Tänu meile usaldatud nõuetele aitame üheskoos parandada maksekultuuri Eestis, seades õigluse jalule ning pannes võlgnikud vastutama tekkinud tagajärgede eest.

Meie poole abi saamiseks saavad pöörduda kõik – eraisikust ettevõtteni välja.

Võtame menetlusse kõiki nõudeid olenemata võla summa suurusest.

Tegutseme kiirelt ja operatiivselt, pidades kõrgelt lugu heast sissenõudmisetavast. Järgides head sissenõudmisetava, saavad võlad võlgniku poolt tasutud kiiremini ning kliendi – ja koostöösuhteid kahjustamata.

Juhul, kui inkassomenetlus positiivset tulemust ei too, saame Kliendi soovil jätkata kohtu – ja täitemenetlusega või lõpetada inkassomenetluse Teie jaoks taaskord teenustasuta.

Kohtusse pöördumiseks teeme Kliendile kohtupakkumise.
Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames tulenevalt võlgniku käitumisest ja võlasummast.
Kohtumäärusena välja antud ”Maksekäsk” on aluseks täitemenetluse algatamiseks. Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

Tänu meie töötajate pühendumusele, järjepidevusele ning lugupidavale suhtumisele kõikidesse osapooltesse oleme tagasi toonud paljude meie Klientide saamata jäänud rahad, suutes korduvalt positiivselt üllatada nii meie Kliente, kui ka võlgnikke.

Me ei hoia oma Kliente nende nõuete osas infopuuduses ehk anname Klientidele järjepidevalt infot meile usaldatud nõuete osas isegi siis, kui laekumist ei ole toimunud.

Kui tunnete, et soovite võla sissenõudmisel teha koostööd just meie meeskonnaga, parandades seeläbi üheskoos maksekultuuri Eestis ning pannes võlgnikud vastutama tekkinud tagajärgede eest, siis suurima hea meelega võtame Teie nõudega tegelemise enda peale.

Miks valida oma koostööpartneriks just SPT Inkasso OÜ, leiate vastuse: Miks SPT Inkasso OÜ

Inkassovaldkonda puudutavate küsimuste korral, leiate vastuse: Inkasso

Tasuta inkassomenetlusega alustamiseks edastage meile nõude alusdokument (tähtajaks tasumata arve, akt, leping või mõni muu võlgniku kirjalik tõestusmaterjal) e-posti teel myyk@sptinkasso.ee või otse läbi kodulehekülje ALUSTA MENETLUSEGA.

Kui soovite meiega suhelda otse Internetis, siis selleks on avatud meie koduleheküljel www.sptinkasso.ee suhtlemiseks online chat E-R kella 8:00-16:00. Küsimuste korral võtke julgesti meiega ühendust telefoni teel +372 658 0100.

Võtke meiega ühendust juba täna ning leiame üheskoos parima lähenemise viisi just Teie juhtumile!