Esileht » Võlg
saitko-meilta-perintakirjeen

Toome Teile võlgu oleva summa tagasi kiiresti, efektiivselt ning Teie jaoks minimaalse tasu eest.

Endiselt ei julge väga paljud inkassoabi kasutada ja seda tõenäoliselt suurte inkassotasude kartuses või võlgniku halva kohtlemise pärast. Tegelikult sellisteks hirmudeks põhjust ei ole. Inkasso saab enamik oma tasudest just võlgnikult, sest võlgnik on rikkunud kohustust, mitte klient. Võlgnikult nõutakse tasud vastavalt seaduse miinimummääradele ning kliendi teenustasu on vaid laekumise põhine. Kui puudub laekumine, puudub ka tasu kliendile.

Mida rohkem võlgnik viivitab võla tasumisega, seda väiksem on võimalus võlg kätte saada. Seega mida kiiremini tegusete, mida järjepidevam olete kasutades juba koheselt sanktsioone võla kätte saamiseks, seda kiiremini ka rahad Teie kontole laekuvad.

Siinkohal julgustamegi rohkem kõiki kliente pöörduma abi saamiseks inkasso poole juba palju varem, kui seda tavapäraselt tehakse, sest fakt on see, mida rohkem päevi läheb tasumise tähtajast üle, seda väiksem on võimalus võlg kätte saada.

Koostöö alustamine meiega on väga lihtne ja kiire, sest puuduvad keerulised ja siduvad koostöölepingud ning esindame Teid vaid volikirja alusel.

Meie poole abi saamiseks saavad pöörduda kõik – eraisikud ja ettevõtted ning võlgu nõuame sisse samuti eraisikutelt ja ettevõtetelt.

Menetlusse võtame nõudeid juba alates 20,00 eurost. 

Tegutseme kiirelt ja operatiivselt, pidades kõrgelt lugu heast sissenõudmisetavast. Järgides head sissenõudmisetava, saavad võlad võlgniku poolt tasutud kiiremini ning kliendi – ja koostöösuhteid kahjustamata.

Juhul kui inkassomenetlus positiivset tulemust ei too ehk puuduvad võlgniku poolt laekumised ja kokkulepped tasumiseks, saame Teie soovil jätkata kohtu – ja täitemenetlusega või lõpetada inkassomenetluse Teie jaoks teenustasuta.

Kohtusse pöördumiseks teeme Teile personaalse kohtupakkumise võttes aluseks võlgniku võimaliku maksevõime, eelneva käitumise ja võlas oleva summa suuruse.
Kohtusse saame pöörduda maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames tulenevalt võlgniku käitumisest ja võla summa suurusest.
Kohtumäärusena välja antud ”Maksekäsk” on aluseks täitemenetluse algatamiseks. Täitemenetluses kohtutäitur arestib võlgniku pangaarved ning seab piirangud tema kinnis – ja vallasvarale.

Me ei hoia oma kliente nõuete osas infopuuduses ehk anname Teile järjepidevalt infot meie tehtud toimingutest isegi siis kui laekumisi ei ole toimunud.

Kui tunnete, et soovite võla sissenõudmisel teha koostööd just meie meeskonnaga, parandades seeläbi üheskoos maksekultuuri Eestis ning pannes võlgnikud vastutama tekkinud tagajärgede eest, siis suurima hea meelega võtame Teie nõudega tegelemise enda peale.

Miks valida oma koostööpartneriks just SPT Inkasso OÜ, leiate vastuse: Miks SPT Inkasso OÜ

Mida inkasso suudab rohkem teha, kui klient ise: Miks kasutada inkassoabi

Menetlusega alustamiseks piisab, kui edastate meile nõude alusdokumendi (tasumata arve, leping, muu kirjalik kokkulepe võlgnikuga) ja nõude sisu otse kodulehekülje kaudu ALUSTA MENETLUSEGA või e-posti teel myyk@sptinkasso.ee

Vaatame Teie nõude üle ning saadame Teile meie poolse pakkumise, mis on kindlasti Teie jaoks turu soodsaim. Pakkumise kinnitamise järel saamegi juba alustada inkassomenetlusega.

Küsimuste korral vastame neile suurima hea meelega Tel. +372 658 0100 või e-post: klienditeenindus@sptinkasso.ee